Министърът на образованието Меглена Кунева ще проведе утре среща с директори на училища от региона и представители на бизнеса от областта. Това ще стане в 14 ч. в Професионална гимназия по химични и хранителни технологии.

В дискусията ще участват и експерти от РУО на МОН, както и депутатът от 43-то Народно събрание – Бойка Маринска. Една от темите на срещата е връзката между образованието и работните места. Концепцията на Образователното министерство включва и пряко договаряне между предприятията в съответния регион и училищата, които създават кадри за определени видове бизнес.

Голяма част от производителите на територията на областта се оплакват от липса на квалифицирана работна ръка, а в същото време школата обучават учениците на обща култура. В случай, че се постигне договореност между училищата и предприятията, и при наличието на необходимият брой специализирани паралелки, е възможно бизнесът да оптпуска стипендии за обучението на ученици, които след завършването си, ще постъпят на работа или ще продължат образованието си в съответната област. По този принцип бе решено в Пазарджик да се открие сестрински колеж, който ще стане факт от следващата академична учебна година. От следващата учебна, в Пазарджик ще заработи и новото Спортно училище.

Министър Кунева бе планирала посещение в Пазарджик преди две седмици, тъй като градът ни бе домакин на Национаната седмица на четенето. Тогава тя не успя да изпълни ангажиментът си и поне засега се очаква това да се случи утре.