„От днес започна изплащането на помощта за предприятията в България във връзка с Наредбата за намаляване на тежестта за бизнеса от разходите за енергия от възобновяеми източници“. Това каза енергийният министър Теменужка Петкова по време на посещение в предприятието КЦК близо до Асеновград.

Тя връчи уведомления за предоставяне на помощ за първите две български предприятия – „Биовет“ АД, Пещера и КЦМ 2000 АД, Пловдив. За потребената енергия двете предприятия получават по 8 млн. лв. Сумата подлежи на възстановяване от обществения доставчик – „Национална електрическа компания“ ЕАД. На церемонията в „Биовет” АД присъстваха областният управител Гинче Караминова, кметът на община Пещера Николай Зайчев, изпълнителният директор на „Биовет” АД Ангел Желязков.

Министър Петкова припомни, че още с първите промени в Закона за енергетиката от месец март 2015 г. бяха приети насоките на Европейския съюз и бе разработена Наредба за намаляване на тежестта за бизнеса от разходите за възобновяема енергия. Наредбата бе нотифицирана от Европейската комисия, считано от септември 2015 г. До края на срока за подаване на документи от предприятията, в Министерството на енергетиката постъпиха 148 заявления. Те са обработени, заедно с придружаващите ги документи. От предприятията е поискана допълнителна информация. Предвижда се общо на предприятията да се изплатят 97 млн. лв. за регулаторния период от 1-ви август 2015 г. до 30-ти юни 2016 г.

По думите на енергийния министър с предоставянето на помощта, българското правителство гарантира благоприятна среда за развитие на бизнеса. С намаляването на разходите за енергия, предприятията у нас ще подобрят конкурентоспособността си на местните и на чуждестранните пазари, каза още Петкова.