През септември 2016 г. в област Пазарджик са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 078, а на леглата 4 275. В сравнение със септември 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 5.6%, а на леглата в тях – 6.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2016 г. е 53 468, или с 25.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 41.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През септември 2016 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 86.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 81.4% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 13.9 и 18.6%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 38.7 %, следвани от бившата югославска република Македония – 11.6% и Русия – 7.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2016 г. в област Пазарджик се увеличават с 21.6% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 18 161. От всички пренощували лица 92.6% са българи, като по-голямата част от тях (80.9%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 338 като 83.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2016 г. е 43.7%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 55.7%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (22.0%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава със 7.5 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди увеличението е 8.1 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 5.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки през септември 2016 г. достигат 2 268 347 лв., или с 18.1% повече в сравнение със септември 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 23.9%, така и от български – с 16.9%.