* Маймунките от вида „Зелена морска котка“ са защитени от закона. Както се вижда нито са зелени, нито са морски. 

Девет сигнала са постъпили в РИОСВ на „Зелен телефон“ и по електронна поща, съобщиха от там.  Два от тях са за нерегламентирана търговия с животински видове.

След сигнал за обява за продажба на маймунка от вида „Зелена морска котка“, публикувана в сайта olx.bg, РИОСВ поиска съдействие от Областна дирекция на МВР. РУ Полиция  е установила самоличността на притежателя на публикувания телефонен номер. В дадено писмено обяснение лицето е заявило, че няма връзка с тази обява.

В РИОСВ постъпи сигнал и за продажба в olx.bg на диви свине, за които в инспекцията няма регистрация по реда на Закона за защита на животните (ЗЗЖ). Установена е самоличността на нарушителя. Предстоят действия, предвидени в ЗЗЖ и Закона за административните нарушения и наказания.

Един от сигналите е за ранен екземпляр от защитен вид патица /червен ангъч/. Птицата е изпратена за лечение в спасителен център.

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите извършиха през октомври 123 проверки на 103 обекта. В рамките на контролa са дадени 41 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За нарушения на екологичното законодателство са съставени три акта. На собственика на площадка за третиране на неопасни отпадъци в с. Алеко Константиново е съставен акт по Закона за управление на отпадъците, за водене на невярна отчетност. На  птицецеферма в Пазарджик е съставен акт по Закона за водите, за заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения. Акт е съставен и на директора на Ловно стопанство ”Борово” за нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

 Коткоподобните маймунки могат да се видят и в Зоокъта на Пазарджик

15%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0

Семейство Cercopithecidae обединява всички добре познати маймуни на Стария свят предшественици на човекоподобните, като макак, павиан, морски котки – гвенони, колобуси, лангури и т.н. В българската научна литература е прието да се наричат Коткоподобни маймуни (морски котки), което идва от холандското наименование meerkat или немското meerkatze, тоест: морска котка за представителите на род Cercopithecus. Вероятните причини да се нарекат така са две: или са оприличавани на котки като прибавим факта, че през 16 век са добили известност по корабите като домашен любимец; или наименованието идва от санскритската дума markata за маймуна.

15%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d1%83%d0%bd%d1%87%d0%b5-%d0%b2-%d0%b7%d0%be%d0%be%d0%ba%d1%8a%d1%82%d0%b0

Маймунките в Зоокъта на Пазарджик също са гвенони от вида Зелена морска котка