Заместник областният управител Стефан Мирев председателства плановото заседание на Областния щаб за защита при бедствия, което се проведе вчера в областна администрация Пазарджик във връзка с подготовката на общините и институциите през есенно-зимния сезон 2016/2017г.

Доклади за предприетите превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите при усложнена зимна обстановка, представиха общините и ръководителите на ОУПБЗН, ОПУ, РЗИ, „ВиК” ЕООД в ликвидация, EVN Пловдив, Мрежов експлоатационен подрайон – Пазарджик.

В общините Пазарджик, Белово, Брацигово, Велинград, Септември, Лесичово, Стрелча и Сърница има сключени договори за зимно поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа.

Общините Батак и Панагюрище са в процедура по избор на изпълнител, а в общините Пещера и Ракитово тези дейности се извършват от общински звена по „Чистота и поддържане на общинската пътна инфраструктура”.

Общо 726 км. е републиканската пътна мрежа на територията на областта, 50 км. от тях са магистрала. Сключени са договори за поддържане, 21 машини ще чистят АМ „Тракия” и 121 машини пътищата I,II и III клас. Извършена е проверка на техниката и наличните материали по депа и пунктове, осигурени са необходимите количества сол, пясък и химикали.

Във всички териториални звена са разработени планове за работа при усложнена зимна обстановка. Извършена е профилактика на съоръжения, обходи на трасета на ел. проводи, реконструкция и модернизация на отделни ел. подстанции. Направена е актуализация и проверка на специализираните медицински екипи и личният състав по оповестяването.

Анализ на зимната обстановка през 2015/2016г., беше направен от директора на РДПБЗН комисар Иван Панайотов, който отчете сравнително спокоен сезон по отношение на критичните ситуации. При зимни условия, проблемни остават участъците от пътната инфраструктура в Родопската част на областта, пътищата Белово-Юндола, Варвара-Велинград, Батак-Картела, Пещера-Батак, Юндола-Белмекен, района около летовище Свети Константин и курортен комплекс Цигов Чарк.

В района на Средна гора е пътят Панагюрище-Панагюрски колонии. Членовете на Областния щаб за защита при бедствия гласуваха две решения с цел недопускането на кризисни ситуации при обилен снеговалеж: – РДГ и ОПУ да извършат организация по почистване на сервитута по пътя Велинград-Юндола от надвиснали клони и дървета; – РДГ Пазарджик и общинските администрации да окажат съдействие на EVN и Мрежов експлоатационен подрайон Пазарджик /МЕПР/ по процедурата за съгласуване на почистването на сервитута под далекопроводите в участъците с частни гори;