Пушещата кукла Сю ще обходи няколко училища в областта, за да покаже нагледно вредата от тютюнопушенето. С помощта на своята малка помощница служителите на Регионалната здравна инспекция ще демонстрират как катраните затлачват белите дробове на човека и могат да предизвикат тежки заболявания, а в крайна сметка и преждевременна смърт. Въпреки очевидните вреди върху човешкото здраве, голяма част от пушещите днес хора са младежи и девойки, както и възрастни в активна възраст. Целта на здравните инспектори е да предотвратят пропушването, като убедят младите българи, че то не води до нищо добро.

 21.11.2016 г.

Час: 12,20 ч.

Обучение за вредата от тютюнопушенето в НУ «Никола Фурнаджиев» гр. Пазарджик, демонстрация с кукла Сю.

22.11.2016 г.

Час: 13,25 ч.

Обучение за вредата от тютюнопушенето в ОУ «Проф. М. Дринов»  гр. Панагюрище, демонстрация с кукла Сю.

23.11.2016 г.

Час: 13,00 ч.

Обучение за вредата от тютюнопушенето в ОУ «Патриарх Евтимий» гр. Пещера, демонстрация с кукла Сю.

24.11.2016 г.

Час: 15.10 ч.

Обучение за вредата от тютюнопушенето в СУ «Христо Ботев» гр. Септември, демонстрация с кукла Сю.

29.11.2016 г.

Час: 13,30 ч.

Обучение за вредата от тютюнопушенето в СУ «СВ. Св. Кирил и Методий» гр. Велинград, демонстрация с кукла Сю.

Обученията са част от образователните занимания по програма Детско полицейско управление на територията на област Пазарджик.

В периода на кампанията, която ще продължи до 24 ноември, здравните специалисти предоставят на детски, учебни заведения  и НПО здравно-информационни материали за вредата от тютюнопушенето – плакати, календарчета, брошури и обучителни филми.