По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на септември 2016 г. намаляват с 0.2% спрямо края на юни 2016 г., като достигат 62.4 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.6% (достигат до 13.3 хил.), а в частния сектор с 0.1% (достигат до 49.1 хил.) през третото тримесечие на 2016 година.

В края на септември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 5.1% или с 3.0 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в обществения сектор е с 4.0%, а в частния сектор наетите се увеличават съответно със 7.9%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2016 г. за област Пазарджик е 750 лв., за август – 730 лв., и за септември – 753 лева.

През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2016 г. с 1.6% и достига 744 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 787 лв., а за частния – 732 лева.

През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 8.8% в сравнение с третото тримесечие на 2015 година.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2016 г. област Пазарджик е на 18-о място по показателя „средна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 272 лв., Стара Загора – 930 лв. и Враца – 881 лева.