Членовете на Секционните избирателни комисии участвали в първия и втория тур на президентските избори в община Пазарджик, ще получат своите възнаграждения по график публикуван по-долу. Заплащането на първите комисии ще стартира във вторник и ще приключат в петък.

Възнагражденията ще се изплащат от 9.00 ч. – до 12.30 ч. и от 14 ч. – до 17.30 ч. в Центъра за информация и услуги на гражданите на бул.”България” №2  гр.  Пазарджик.

График за изплащане

  22 ноември 2016 г.

Секция № 1       до №  12

Секция № 46     до №  57       

Секция   №  151     до  №  166

 23 ноември 2016 г.

Секция № 13    до № 23

Секция № 58     до № 68

 Секция № 167   до № 177

 24 ноември 2016 г.

Секция № 24    до № 34

      Секция № 69    до № 79

       Секция №178   до № 188

25 ноември 2016 г.

Секция № 35   до № 45

     Секция № 80   до № 96

       Секция №189  до № 205