Започва процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за териториите на Капитан Димитриево и Радилово, съобщи инж. Стела Павлова от Общинска администрация – Пещера за „Пещераинфо“.

Тя поясни, че възложител е Агенцията по геодезия, картография и кадастър към МРРБ. Изработването на кадастрални кадрти и регистри ще се извършва на етапи. В периода октомври-декември 2016 г. ще бъдат извършени дейности, свързани със създаването на Геодезическа мрежа с местно предназначение и Работна геодезична основа, за която не се изисква участието на собствениците на недвижими имоти.

След 1 януари 2017 г. в Службата по геодезия, картография и кадастър- Пазарджик и в сградите на Община Пещера и кметствата на двете съставни села ще бъдат обявени конкретни графици за геодезични заснемания на поземлените имоти и сгради, приемане на документи за собственост и идруги за попълване на кадастралните регистри на имотите, както и документи, необходими за изработване на схеми на самостоятелни обекти в сгради- апартаменти, ателиета, офиси, магазини и гаражи, уточни инж. Павлова.

Службата по геодезия, картография и кадастър в Пазарджик съобщи, че още преди пет години, в “Държавен вестник” бр. 89 от 11.11.2011 г. са обявени приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти за землището на гр.Пещера.