Община Пещера предприема действия по подготовката за зимния сезон и вероятността за снеговалеж в следващите месеци. Във връзка с предстоящото зимно поддържане и почистване на уличната мрежа, общинското предприятие, което е ангажирано с тези дейности, е изготвило план, разчет на живата сила и техника, материали за химическа и друга обработка на улиците. Предварително е създадена организация и има план, по който ще се работи при силен снеговалеж и евентуални извънредни ситуации.

През последните години като сериозен проблем пред снегопочистването се очертават паркираните по улиците и тротоарите автомобили. За това тази година служители на Община Пещера, заедно с управителя на Общинското предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“, са проверили улиците в Пещера и са описали най-невралгичните от тях, където има паркирани множество автомобили по тротоарите и двете страни на уличното платно. Описани са общо 105 такива автомобила.

В тази връзка, заместник-кметът Стефан Балабанов съобщи, че списъкът с тези автомобили е предаден на полицията за установяване на собствениците им. Същите трябва да бъдат уведомени от органите на реда, че при предупреждение за снеговалеж трябва да преместят автомобилите си, за да не пречат. За целта те могат да използват безплатно общинските паркинги.

Пълен отчет за готовността за зимата ще бъде изнесен на редовното заседание на Общински съвет-Пещера, което ще се проведе на 25 ноември. От него става ясно, че за зимно поддържане и снегопочистване до края на тази година има 6 600лв., а от 1 януари 2017г. до края на календарната година в бюджета има 40 000.00лв. 10 000 лева са целевите средства да допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи.