Националната програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради не е спряна. Кметовете са уведомени временно да преустановят сключването на нови договори. Парламентът прие бюджет 2017 и по този начин потвърди продължаването на програмата. Към момента в общината продължават да приемат документи на новосформирани Сдружения, а след това се пренасочват към Областна администрация, от където заявленията ще поемат към Министерството на регионалното развитие.

Ресорната министърка в оставка Лиляна Павлова още преди дни поясни, че временно програмата спира да работи, като причината е, че сключените до момента договори са достигнали сумата от 1 млрд. лв., заложена в бюджета и в постановлението за изпълнението на програмата.

По план следващите документи, за сгради които ще бъдат изпълнени през идната година ще бъдат разглеждани в рамките на януари 2017 г. Заради случилото се в политическото пространство е вероятно срокът да се проточи до края на февруари, но санирането продължава.