С наказателни постановления от 25.11.2016г., областният управител Гинче Караминова наложи глоба в размер на 30 лв. на трима общински съветници от общините Септември и Лесичово, които са били членове на секционни избирателни комисии на първия тур на президентските избори, което е в нарушение на разпоредбите на чл.66 и чл.69 от Изборния кодекс.

За извършените закононарушения, областният управител е сезиран от председателя на РИК Пазарджик с приложени актове за установяване на нарушенията. За тримата общински съветници е констатирано, че са действащи общински съветници в общините Септември и Лесичово и едновременно с това са били назначени за членове на секционни избирателни комисии. Съгласно чл. 496 от Изборния кодекс, наказателните постановления се издават от областните управители по местоизвършване на нарушението.