24.4 % от поканените се отзоваха на скрининга на онкологичните заболявания по модела „Спри и се прегледай“, съобщиха от РЗИ – Пазарджик.

Скринингът обхвана три онкологични заболявания – колоректален рак,  рак на млечна жлеза и рак на маточната шийка. Периодът на организиране и провеждане на прегледите продължи от 13 септември до 30 ноември.

От всички лечебни заведения в областта само „Диагностично-консултативен център I“ Пазарджик актуализира регистрацията си в националния електронен регистър НСРИИ и извърши прегледи и изследвания – информира гл. експерт Ирина Атанасова от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в РЗИ.

На изпратените от РЗИ Пазарджик общо 180 бр. писма-покани до жители от област Пазарджик, попаднали в генерираната извадка, се отзоваха едва 44-ма. От тях прегледани за рак на млечната жлеза РМЖ – 9  души (от поканените по локализацията 65 лица), за рак на маточната шийка РМШ –  23-ма (от 46), за колоректален рак КРР – 12  (от 69).

През целия период на провеждане на профилактичните прегледи гражданите получаваха информация и съдействие за осъществяване на прегледите си, а обществеността бе информирана за тях от медиите и интернет страницата на РЗИ.