За „Пощальонът на дъжда” писателката Силвия Томова пише: „Към сбирка с поетични творби, която е мислена концептуално, с почти симфонично внушение, образи, които преливат, трябва да се подхожда като към природен феномен, като към магия, която настоява да промени твоята нагласа, да те откъсне и вероятно запокити завинаги далеч от ежедневието. Стихосбирката „Пощальонът на дъжда” на Магдалена Абаджиева е именно такава. Тя само пръв поглед се вглежда в природата, в един парк, над който вали, в един спътник, с когото прекосявате алеите. Всъщност „Пощальонът на дъжда“ създава описаната преди секунда вселена в мига, в който я изговаря. В тази книга нещата – и видимите, и невидимите, нивата – и горе, и долу, картините – замъглени като пред пелена от дъжд или ясни като след буря, се създават чрез самия акт на творчество.”

Магдалена Абаджиева е родена през 1978 г. в Русе. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работи като асистент в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин”,  БАН. Специализирала е в Рим (Италия) и Любляна (Словения). Нейните научни интереси са свързани с историята на българския език и литературата на българите католици.

Магдалена е автор на три книги с поезия: „Излекувана забрава” (2013), „Между две секунди” (2015) и „Пощальонът на дъжда” (2016). Редактор на последните две книги е поетът Николай Милчев.

14 декември 2016 г., 18.00 часа, Читалище „Виделина”, Пазарджик