Правителството разреши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД, на днешното си редовно заседание.

От капитала на дружеството се изваждат поземлени имоти с обща площ близо 11,5 дка, намиращи се в землищата на селата Брести Загражден, област Плевен, кантон „Ряхово“, помпена станция „Ляхово” и с. Паталеница, област Пазарджик.

Имотите се предоставят безвъзмездно за управление на Министерството на земеделието и храните. Капиталът на „Напоителни системи“ ЕАД ще се увеличи със стойността на тези имоти от собствени средства (резерви) по баланса на дружеството.