Тролеите по линии №2 и №2А ще пътуват с променено разписание от понеделник, заради промяна в разписанието на БДЖ. 

Поради промяната в разписанието на БДЖ – пътнически превози, считано от днес и с цел оптимизиране на връзките с преминаващите през жп гара Пазарджик влакове, се налагат промени в разписанието на тролейбусите.

В тази връзка от понеделник – 19.12.2016 г. тролеите ще се движат с ново разписание. Запазен е броят на курсовете по отделните линии. Запазени са и часовете на първия и последния курс по отделните линии. Разписанието е съобразено и с другите наши основни клиенти. Корекциите касаят предимно линиите №2 и №2Е. Промените по досега утвърденото разписание се отнасят за следните курсове:

По линии №1, №4 и №5 – промени няма.

По линия 1Е от кв. Устрем курсът в 05:25 да бъде променен на 05:45, а от жп гара Пазарджик, курсът в 06:00 да бъде в 06:20.

По линии №2 и №2Е с различни интервали са променени всички курсове.

Промяната е отбелязана в сайта на дружеството.