Пресконференция на областния управител Гинче Караминова ще се състои в понеделник, съобщиха от областна администрация. Според предварително подготвените за разискване с журналистите проекти на губернаторката са проектът за разкриване на филиал на Медицински университет Пловдив по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Рехабилитатор”, както и Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Регистрирани и одобрени заявления за интерес и финансова помощ в област Пазарджик.

Гинче Караминова ще информира и за предстоящо заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Пазарджик през м. януари 2017г., за участието на областна администрация Пазарджик в международния проект EVOTION по програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия. От прессъобщението става ясно и това, че областната управителка е определила членове на Обществените съвети в професионалните училища на територията на област Пазарджик.