Девет изцяло санирани сгради за 2016 г. отчете днес областния управител Гинче Караминова, като подчерта, че приемо – предавателна комисия приема документацията на две от сградите в Пещера. Първи в съревнованието по програмата за Енергийна ефективност са в Брацигово, където вече има три санирани сгради, в Пазарджик са четири, а една има и във Велинград. В момента се работи на 27 обекта, а през тази година одобрението на съответните институции са получили общо 66 жилищни блока.

Програмата продължава, а в таблицата ще видите къде и как.

Област Пазарджик- Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Област
Пазарджик
Брой регистрирани сдружения на собствениците Брой регистрирани заявления за интерес и финансова помощ Брой одобрени заявления за интерес и финансова помощ Брой сключени договори между общината и СС Брой допустими сгради Брой сключини Договори с ББР
1 Пазарджик 38 36 36 36 130 36
2 Панагюрище 8 5 5 5 20 5
3 Велинград 6 6 6 6 8 6
4 Брацигово 3 3 3 3 3 3
5 Септември 5 5 5 5 5 4
6 Пещера 5 4 4 4 6 3
7 Белово 3 3 3 3 3 2
8 Лесичово 0 0 0 0 не 0
9 Стрелча 1 1 1 1 1 1
10 Батак 0 0 0 0 не 0
11 Ракитово 0 0 0 0 не 0
12 Сърница 0 0 0 0 не 0
Общо за областта 69 63 63 63 176 60

В обхвата на програмата от 1 януари 2016 г. са допустими за финансиране:

– многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

– многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.