Данните са пътния травматизъм бяха изнесени днес по време на заседанието на Областната комисия за безопасност на движението по пътищата, под председателството на зам. областният управител Стефан Мирев.
Загиналите при катастрофи от началото на годината са с 10 по-малко от тези през миналата, но ранените са повече. Общо 21 загинали до днес (31 за същия период на 2015 г.).
Пострадалите обаче са повече. През тази година те са 310, а в предходния отчетен период 258. Катастрофите в областта през годината са 1090 (1061 м.г.). По отношение катастрофите негативната статистика водят общините Пазарджик (620) и Септември (158). С най-малко произшествия  са общините Лесичово, Септември (по 6) и Стрелча (8). Голяма част от инцидентите са в резултат на висока скорост. Особена тревога буди и фактът, че все повече водачи си позволяват да сядат зад волана след употреба на алкохол (над 160 повече в сравнение с 2015 г.) или без свидетелство за правоуправление (над 310 повече в сравнение с 2015 г.). Данните бяха представени от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР – Пазарджик, гл. инспектор Тодор Тодоров.
Главният секретар на областна администрация Пазарджик – Светлан Карталов представи пред членовете на комисията Стратегията за намаляване на жертвите по пътищата на област Пазарджик 2017 – 2020 г. Основите акценти в документа са свързани с предприемането на адекватни и строги мерки за намаляване с 20% на жертвите от ПТП на територията на областта. Карталов отчете също, че предишната стратегия не е постигнала своите цели.
На заседанието присъства и председателят на управителния съвет на българска браншова асоциация „Пътна безопасност” – Николай Иванов.Той предложи за член на Областната комисия за безопасност на движението по пътищата да бъде приет инж. Петко Табаков, който е член на Контролния съвет и най-добър одитор по пътна безопасност в страната. Браншовата организация има 100 членове, които са представители на различни фирми, чиято дейност е ориентирана към маркирането на пътищата и обезопасителните системи.
Гости на днешното заседание бяха и група ученици от гимназия „Ив. Аксаков”, които се обучават по направление – Гражданско образование, институционални знания и култура.