Уважаеми жители на община Пазарджик, 

В навечерието сме на светлите Рождественски дни – време за надежда, за смирение и за вяра в доброто и човечността!

Нека Новата 2017 година бъде изпълнена със здраве, благополучие, самочувствие, сбъднати мечти и лично щастие!

Весела Коледа и щастлива Нова година!

               ТОДОР ПОПОВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК