Традиционния за първия ден от новата година ритуал „Наричане на китки“ представиха днес фолклорният състав към НЧ „Просвещение 1871“ и Клуба на пенсионера в Стрелча. Момите, които участват в представянето на обичая приготвят китки с цветя, поставят ги в менче и ги наричат с различни пожелания. По традиция, общината организира възпроизвеждането на характерния за Стрелча ритуал всяка година, на първи януари.
03%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b81