Според предварителната справка на Националния статистически институт най-желаните имена за момчета в нашата област за 2016 г. са Георги, Иван и Димитър. При младите дами най-много са били кръстени Мария, Иванка и Елена. Мария е било най-предпочитаното женско име в 19 от общо 28 области в страната. Георги пък е най-предпочитано име в 15 области. Близо 70 хил. са личните имена на постоянно живеещите в България лица в края на 2016 година.

Разнообразието на имената при жените остава по-голямо от това при мъжете. Личните имена на мъжете са близо 31 хил., а на жените – малко над 39 хиляди. Макар броят им да намалява в сравнение с предходната година, най-разпространени сред
мъжете продължават да са имената Георги – 166 хил., Иван – 158 хил. и Димитър – 123 хиляди. Следват Николай – 94 хил., Петър – 74 хил., Христо – 60 хил., както и Александър, Стефан и Йордан – по над 50 хиляди. От всички мъже в страната 1 297 хил. притежават 20-те най-разпространени лични имена.

Най-често срещаните мъжки мюсюлмански имена са Мехмед – 15 хил., Ахмед – 13 хил., и Мустафа – 12 хиляди.
При жените близо 700 хил. притежават 20-те най-разпространени женски имена в страната. Най- често срещаното име сред жените продължава да е Мария – 116 хиляди. Следват Иванка – 60 хил., Елена – 53 хил., и Йорданка – 39 хиляди. Сред двадесетте най-популярни имена при жените следват Пенка – 32 хил., Даниела – 30 хил., Росица, Десислава, Петя, Гергана и други.

При жените най-често срещаните мюсюлмански имена са Фатме – 17 хил., Айше – 15 хил., и Емине – 9 хиляди.