Снегопочистващата фирма започна дейността около 23.00 ч. вчера за общинската пътна мрежа и около 02.00 ч. на 06.01.2017г. за гр. Пазарджик. В снегопочистването на общинските пътища се включиха общо 13 бр. специализирани автомобили на гребла.

Към 09.00ч. на 06.01.2017г. общинската пътна мрежа беше проходима при зимни условия. Не беше проходим пътят от с. Дебращица през  Добра вода до курорта “Св.Константин”. Има затруднения при снегопочистването в района на Баткунския манастир.

За град Пазарджик в снегопочистването  се включиха общо 8 бр. специализирани автомобили и 2 бр. автомобили за полагане на разтвор от калциев хлорид. Към 09.00 ч. обстановката беше нормална при зимни условия.  Почистени от сняг са всички основни улици в гр. Пазарджик. В по–късните часове дейността по снегопочистването се насочи и към по – малките и второстепенни улици, където проблеми създават паркираните автомобили.

Разходвани са 6  куб. м. разтвор от калциев хлорид. Установени са два случая на счупени клони – на бул. „България“ и на ул. П. Бонев“. Почистени са от сняг и са проходими централна градска част – пешеходна зона, Градската градина, автогарата и общинските алеи на МБАЛ – Пазарджик.

От 09.30ч. служители от БМ „Паркинги и охрана“ започнаха проверки за почистването от сняг на Централна градска част – пешеходна зона и тротоарите по основните улици.