Със своя заповед и след уведомяване на РУО – Пазарджик кметът на Община Пазарджик Тодор Попов обяви за неучебни дни 12.01 и 13.01.2017 г. във всички училища на територията на общината.

Ваканцията е удължена на основание продължаващата заболeваемост и ниските температури.

Директорите на училищата трябва да уведомят своевременно учениците за удължаването на ваканцията и да създадат организация по опазване на имуществото и предотвратяване на аварии в отоплителните системи.