Всеки втори клиент на EVN е потребил през декември 2016 г. до 300 киловатчаса електроенергия

Определящо за по-високата консумация е начинът на отопление на клиентите, твърдят от ЕВН. 

Всеки втори клиент на EVN България е потребил през декември 2016 г. до 300 киловатчаса електроенергия. Това сочат данните на дружеството в Югоизточна България за потреблението.

Средната стойност на фактурите при всички битови клиенти на EVN България за декември 2016 г. е 64,47 лв. с ДДС, което е 19,4% повече спрямо средната фактура от декември 2015 г., когато е била 53,99 лв. с ДДС. Тази разлика следва по-високото средно потребление, което през декември 2016 г. е било 352 kWh, или също с 19,3% повече спрямо средното потребление от декември 2015 г. от 295 kWh.

Данните по нива на потребление са както следва:

 • Консумация на електроенергия до 300 kWh имат 55,9% от клиентите. Средната стойност на фактурата за декември 2016 г. при тези клиенти е 22,02 лв.
 • Консумация на електроенергия от 301 до 1000 kWh имат 38,7% от клиентите. Средната стойност на фактурата за декември 2016 г. при тези клиенти е 100,15 лв.
 • Консумация на електроенергия над 1000 kWh имат 5,4% от клиентите. Средната фактура за декември 2016 г. при тези клиенти е 247,47 лв.

Посочените средни стойности на потребление и фактури не могат да се отнесат към даден конкретен случай, тъй като консумацията на електроенергия при всеки клиент е индивидуална. Във всички посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия.

Сред основните фактори за размера на декемврийските фактури за консумирана електроенергия са занижените температури от началото на декември 2016 г., които са значително по-ниски спрямо декември 2015 г. Определящо за по-високата консумация е начинът на отопление на клиентите. В планински области като Смолян, в която традиционно се ползват дърва за отопление, потреблението и фактурите са по-ниски сравнено с области с големи градове, където най-честият начин за отопление е чрез електроуреди.

Във всяка фактура за електроенергия, издавана от EVN България, се съдържа конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството. Графикът за плащане по групи клиенти е:

 • за клиенти група I – от 10-то число
 • за клиенти група II – от 17-то число
 • за клиенти група III – от 24-то число
 • за клиенти група IV – от 30-то число

EVN България напомня някои лесни практически съвети за разумно потребление на електроенергия:

 • не покривайте отоплителните уреди с мебели или тежки завеси, за да не спирате топлината, която отдават в помещението.
 • проветрявайте помещенията редовно с широко отворени врати и прозорци, но за кратко, за да запазите топлината на стените
 • намалявайте градусите на отоплението през нощта и когато отсъствате от дома. Избягвайте да ги изключвате напълно, защото така стените на жилището изстиват и впоследствие уредите консумират повече енергия, за да достигнат отново желаната висока температура.
 • не поставяйте отоплителни тела в близост до хладилник.