В Административен съд – Пазарджик стартира дело срещу решението на Общински съвет за реда и условията за извършване на услугата водопренос по общински водопровод за минерални води на територията на община Септември. 

Жалбата е внесена в съда от ползвателите на минерална вода от находище „Варварски минерални бани” – „Лифт 123“ ЕООД, „ПСЛ Трейдинг“ ЕООД, „СМС Солар“ ЕООД и „Варварски минерални бани“ ЕООД. По този повод потърсихме за коментар кметът на Община Септември Марин Рачев, който беше вносител на проекто – решението.

Г-н Рачев, какъв беше основния мотив за това ваше предложение, което общинските съветници взеха като свое решение на сесията през месец октомври?

Както многократно вече обясних на различни срещи във Варвара и Ветрен дол, с тази такса се цели подсигуряване на средства за двете кметства. Общината ни е обезкостена до дупка, а никой до сега не си е позволявал, да се възползва от природните ресурси. Защо? Ами, защото по избори се обикалят за пари точно тези фирми – ползватели и после как да им събираш такса.

Излиза, че по изборите се говори за обществения интерес като водещ, а после плочата се обръща и вече личният интерес, на тези които са давали пари за кампанията минава на преден план. Била висока цената 3 лв. на кубик водопренос и 0,5 лв. за басейнова дирекция.

При положение, че тръбите са от 60-те години, тотално амортизирани и с безброй течове, което предполага цялостна подмяна с нови съвременни топлоизолационни тръби, при положение, че обикновената вода е 1, 5 лв. къде е завишението на цената? Докога искат да се ползва и да плащат за тази вода, която е с температура близо 80 градуса, все едно, че е обикновена, сондажна? А и в крайна сметка дали е висока цената или не, го решава търсенето на стоката. В случая е налице огромен интерес, което предполага едни доста осезаеми приходи.

Какво очаквате да последва, когато в крайна сметка се реализира вашето начинание?

По този начин ще се осигури достатъчно голямо водно количество, каквото сега няма. В момента ситуацията е следната – който се закачил – се е закачил. А в другия случай ще може и във Ветрен дол, и в Септември да се докара топлата минерална вода. Интересът, както казах към водата е голям и няма човек, който да не е съгласен да си плаща тази такса, ако този природен ресурс му се закара до двора или имота.

Единствените, които се жалват са тези три, четири фирми от сегашните ползватели, които са я окупирали и не дават на други да се допрат до нея, все едно им е бащиния. Помагат им някои съветници и „общественици“, водени от чисто популистки подбуди. Ще ги видя обаче какво ще говорят и каква песен ще пеят като започнем да влагаме събраните средства от тази такса в тези две населени места, от където извира водата, а именно – Ветрен дол и Варвара.

Наясно ли сте, че нарушавайки определени корпоративни интереси си печелите врагове?

Знам, че с този ход ще си спечеля врагове. За това някои хора не спираха да ме предупреждават преди да внеса предложението в Общински съвет, но докато съм кмет ще е така. Водещ ще е обществения интерес, защото за избори лев не съм взел от никой и на никой не дължа ангажимент, освен на избирателите. И така ще бъде, докато заемам този изборен пост. Не може от септемврийска община минералната вода да се ползва чак в центъра на Пазарджик, а за Септември и за селата, от където извира да няма, за който иска да се свърже и да я ползва.