Василка Найденова-Вълчева, секретар-библиотекар в читалището на с.Исперихово
Нашето ОУ”Христо Ботев” отбеляза своя 120 годишен юбилей на 16.12.2016. Група за стара градска песен изпя стари училищни песни: „Песен за учителката“, „Сладкопойна чучулига“ и „От Тимок до Черно море.”- с ръководител дългогодишната начална учителка Надежда Арабаджиева. Учениците участваха в юбилейния концерт с рецитация на стихове, песни и драматизация на „Как се раждат пеперуди”. 

Не трябва да се забравят дългогодишните учители работили в училището: Надежда Арабаджиева, Анка Петрова, Мария Вълкова, Димитър Костадинчев, Никола Лазаров, Таня Лазарова, Екатерина Билбилева, Димо Милковски, Йорданка Попова, Христо Пехливанов, Рени Проданова, Ангел Стаменов, Васка Иванова, Росица Василева, Мария Божикина, Калинка Спасова, Кръстанка Личева, Спас Симеонов, Анастасия Симетчиева, Ягода Арабаджиева, Димитрия Балдева, Елена Николова, Димитрия Бояджиева-Политова, Васка Димитрова, Имиширина Василева, Рангел Иванов, Тянка Кънева, Мария Пеева, Митра Балджийска, Росица Танкова, Благойка Родева и още много имена оставили трайни следи у нас-техните възпитаници. Но най-известният възпитаник на училището е проф. д-р Атанас Божков, родом от китното ни селце.

13ис 13ис1 13ис2 13ис3 13ис4 13ис5 13ис6 13ис7 13ис8 13ис9 13ис10 13ис11 13ис12 13ис13