Стартира изработката на кадастрална карта и кадастрални регистри на град Велинград, съобщиха от общината. Те ще бъдат изработени от ДЗЗД „Геопроекти“. Според предоставения от общината график, всеки един от кварталите на СПА столицата има отделен период за заснемане на жилищата и прилежащите им дворни площи. Геодезическите измервания за кв. „Каменица“ са предвидени в рамките на времето от 27 февруари до 12 март, за кв. „Лъджене“ от 13 до 26 март, а за кв. „Чепино“ от 27 март до 9 април.