Православната църква почита на 18 януари паметта на Атанасий Велики, участвал в прочутия вселенски събор в Никея, който му донасъл световна слава на богослов.

Традиции и обичаи на Атанасовден

Според народните вярвания свети Атанас господства над зимните студове, ледове и снегове, покровител е и на домашните животни. Облечен с копринена риза, той отива в планината на бял кон и се провиква: “Иди си, зимо, идвай, лято!”. Затова празникът е известен още и като Среди зима.

Жените спазват същите забрани, които характеризират Антоновден. На Атанасовден в Тракия се заколва черно пиле или кокошка, което се приготвя с ориз и се раздава на съседи и близки против болести. Перата се запазват, защото се вярва, че притежават лечебна сила.

В народния светоглед на българите Свети Антоний и Свети Атанасий са тясно свързани — счита се, че са двама братя-близнаци, ковачи и някъде празниците им се означават с общото название „сладки и медени”. Тези дни се честват от ковачи, железари, налбанти и ножари. Народът вярва, че Свети Антоний е велик лечител, а Свети Атанасий  е представен, като властелин на снеговете и ледовете и покровител на домашните животни.

Поверия

На Атанасовден жените не бива да шият и плетат, защото се смята, че ако се убодат няма да зарасне лесно.

Не варят боб и леща, за да не се разболеят децата.

На този ден имен ден празнуват: Атанас, Атанаскa, Tанас, Hасo, Hася

АТАНАСОВДЕН
Kod ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК АТАНАС АТАНАСКА НАСКО НАСКА ТИНКА ТОНКА ОБЩО
55155 ГР. ПАЗАРДЖИК 1064 386 59 137 95 12 1753
00254 С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 37 15 1 9 3 0 65
00571 С. АПРИЛЦИ 2 1 0 0 1 0 4
06149 С. БРАТАНИЦА 31 15 3 7 3 0 59
10505 С. ВЕЛИЧКОВО 22 13 2 1 5 0 43
14619 С. ГЕЛЕМЕНОВО 10 5 0 1 1 0 17
15028 С. ГЛАВИНИЦА 40 18 3 1 6 0 68
15271 С. ГОВЕДАРЕ 17 14 0 1 5 2 39
20362 С. ДЕБРЪЩИЦА 16 11 0 0 0 0 27
21556 С. ДОБРОВНИЦА 23 8 1 1 3 1 37
23457 С. ДРАГОР 14 8 1 3 7 1 34
30572 С. ЗВЪНИЧЕВО 30 12 3 0 2 0 47
32010 С. ИВАЙЛО 45 20 3 4 4 1 77
39428 С. КРАЛИ МАРКО 1 1 0 0 0 0 2
44879 С. ЛЯХОВО 8 2 0 1 0 0 11
46749 С. МАЛО КОНАРЕ 34 18 6 5 4 0 67
48444 С. МИРЯНЦИ 8 3 0 0 0 0 11
48876 С. МОКРИЩЕ 34 11 2 2 6 0 55
53285 С. ОВЧЕПОЛЦИ 19 7 1 0 0 0 27
53335 С. ОГНЯНОВО 36 19 4 6 7 0 72
55556 С. ПАТАЛЕНИЦА 13 7 0 0 1 0 21
56561 С. ПИЩИГОВО 9 6 0 1 1 0 17
63032 С. РОСЕН 11 2 0 1 1 0 15
65437 С. САРАЯ 19 2 3 2 5 0 31
65468 С. СБОР 7 2 0 0 0 0 9
66559 С. СИНИТОВО 20 6 0 4 0 2 32
72713 С. ТОПОЛИ ДОЛ 8 1 0 0 0 0 9
77061 С. ХАДЖИЕВО 13 4 0 1 2 0 20
78056 С. ЦАР АСЕН 5 0 0 0 0 0 5
78570 С. ЦРЪНЧА 23 7 1 0 0 0 31
81089 С. ЧЕРНОГОРОВО 48 30 1 2 5 0 86
86074 С. ЮНАЦИТЕ 27 19 2 0 3 0 51
ОБЩО 1694 673 96 190 170 19 2842