На територията на цялата област има снеговалеж, интензивен в планинските части. Още през нощта за изведени повече екипи на пътна и охранителна полиция, които да съдействат на гражданите при необходимост и да подават своевременна информация за възникнали проблеми. Предприети са действия за изваждане на цялата налична техника на снегопочистващите фирми, за приоритетно почистване на главните пътища и АМ „Тракия“.

Там където има въведени ограничения за товарни автомобили над 12 тона се предприемат мерки за своевременното отбиване на камионите. Няма сигнали за бедстващи хора. Затрудненията за движение произтичат от това, че въпреки почистването снеговалежът продължава.

Препоръчваме на гражданите ако не им се налага да пътуват да на го правят, ако отиват на работа да използват приоритетно градски транспорт, за да се намали интензитета на трафика в общинските центрове и това да улесни почистването на уличната мрежа. Пътувайте с технически изправни автомобили, оборудване със зимни гуми, вериги, достатъчно гориво и заредени мобилни телефони.