20Spisanie

„Алтернативи на лишаването от свобода в България – развитие, състояние и предизвикателства” е статията на Андрей Момчилов, експерт във Фонд – ИГА, публикувана  в декемврийския брой на „Журнал за криминология, виктимология и сигурност”, издаван от базираното в Болоня Италианско дружество по виктимология.

Статията е написана във връзка с проект „Намаляване на затворническата популация в Европа”, който се реализира от Фонд за превенция на престъпността – ИГА, в партньорство с институции и организации от Италия, Германия, Белгия, Франция, Шотландия, Латвия и Румъния.

Публикуваната статия е депозирана в библиотеката на Националния научен съвет към италианското правителство.