На свое извънредно заседание Общински съвет – Велинград взе  решения, свързани с преобразуването на множество общински парцели от частна в публична общинска собственост.

Две от трите точки, които бяха разглеждани, са свързани с предложения за преобразуването на общинска собственост . Извънредната сесия е продиктувана от превантивни действия, свързани със защитата на общинската собственост и общественият интерес на гражданите.

Предложението, което е идея на кмета д-р Костадин Коев, беше представено пред общинските съветници, като защитна мярка по отношение на наложените запори от страна на сметопочистващата фирма „Еко -Титан“, с  която община Велинград е в съдебни процедури. Запазването на общинската собственост от посегателства и бъдещо обезпечение по запорите наложени от „Еко -Титан“,  беше гласувано единодушно от всички общински съветници,  присъствали на извънредното заседание. Решението на общинските съветници, на практика защити от смяна на собствеността над 100 сгради  и  парцели в общината.

По точка втора от извънредното заседание,общинските съветници преобразуваха  и обособените  части общинска собственост от бившата дискотека“ Пикадили“.Взетите решения са с  една основна цел-   запазване на общинската собственост .