С 12 гласа „за”, 0 „против” и 7 „въздържал се”, Общински съвет – Септември прие бюджета на Общината за 2017-та година.

В изложението си към съветниците кметът Марин Рачев разясни как е формиран бюджетът за новата година и апелира за неговата подкрепа.
„Предлагаме ви бюджет, който е направен изключително стегнато. В него няма кухи пера, каквито са били залагани в бюджетите на предишните управления. Като например това да се събират кметовете на отделните населени места и всеки да поставя свои искания, които се залагат в общинската план – сметка. После пък като не се случат да се обяснява, че това е така, защото не е изпълнен бюджета. Знаете, че настоящия бюджет беше подложен на публично обсъждане и всеки един, който е искал да се запознае с него в детайли е имал тази възможност. Дебело подчертавам, че този бюджет беше даден за съгласуване в Министерството на финансите и е направен по указания на техните експерти. Това е така, защото сме в процедурата по реализиране на плана за финансово оздравяване. Припомням, че стигнахме дотук, след като в предишните управления Общината беше докарана до това трагично финансово състояние и като функция от него беше въвлечена във фактическата невъзможност да си изпълнява финансовите ангажименти. При този план за оздравяване, който тече, всеки един разход е под контрола и одобрението на експертите на финансовото министерство и съответно това ограничава на 100 %-та възможността за залагане на кухи пера, каквито са били практиките до 2015-та година. От тук нататък, докато Общината не се оздрави, нашите възможности, а и функции ще бъдат сериозно ограничени. Всичко това ще доведе до строго планиране на разходите. Дай Боже, нещата да влязат в нормално русло и приходите, които сме заложили от мерките започнат да се изпълняват, макар, че знаете много от тях бяха вкарани умишлено в съдебни казуси за да се отлагат във времето, тогава ще може чрез актуализация да се заложат и изпълнят едни извънредни разходи, срещу събраните съответни приходи. Разчитам на целомъдрието на всеки един от вас, общинските съветници да не се водите от демагогии и популизъм и поле за изяви на тази плоскост, защото в момента имаме уникалния шанс чрез помощта на държавата да изведем Общината, която бившите управници доведоха до това нерадостно състояние. Надявам се да оставите очертаващите се предизборни емоции настрани и да се водите изцяло и единствено от интересите на Община Септември и от това как по-скоро тя да излезе от тежкото финансово състояние. Чрез приемането на този бюджет ще се даде възможност на общината да продължи по пътя на финансовото оздравяване, до което бяхме допуснати от досегашното правителство за да може час по скоро държавата да погаси дълговете натрупани от предишните управления. Другото означава да не се съобразим с насоките на министерството на финансите и да се върнем в ерата на хаоса. Да, всеки един от вас общинските съветници може да гласува „ЗА” или „ПРОТИВ”, но нека на всеки един, който се възпротиви на този проекто-бюджет да е ясно, че това значи изваждане на общината от финансовата рамка одобрена от министерството на финансите, което от своя страна значи, че пари за старите дългове няма да има ”, заяви в речта си пред Общинския съвет вносителя на бюджета за 2017-та година. Въпреки апела на кмета при последвалото гласуване 7 общински съветници – Петя Цанкова(БСП), Сергей Стойнов(БСП), Георги Мърков(БСП), Ангел Морозов(ДПС), Георги Вергиев(МК „ЗАГОРОВО 2015“), Иво Крушаров(МК „ЗАГОРОВО 2015“) и Петър Бошев(МК „ПЕТЪР БОШЕВ за развитие на община Септември) се опитаха да бламират приемането на бюджета, гласувайки с йезуитското „въздържал се”, но в крайна сметка с гласовете на останалите 12 съветници най-важният инструмент за управление на местната власт беше приет. По този начин се съхрани и реалната възможност Община Септември да получи така чаканата от всички държавна помощ по плана за финансово оздравяване.
Покрай дебатите по приема на бюджета и претенциите на варварският кмет Николай Николов – Чико за повече пари в полза на неговото кметство, днес стана известен и един меко казано смущаващ факт. От справка на счетоводния отдел в Община Септември стана ясно, че през календарната 2016-та година Чико неправомерно е харчил пари от събраните за електрическа енергия средства на ползвателите на общински имоти в селото. Става въпрос за 19 067,46 лв. събрани по банковата сметка на кметство Варвара, разкри пред общинските съветници кметът на Септември Марин Рачев. Самият Чико не успя да даде правно обосновано обяснение за тези си действия. Припомняме, че през лятото икономическа полиция установи как на служебния компютър в кметство Варвара финансистката на Николай Николов води успоредно със сметките на селото и счетоводството на около 20 частни фирми.