Фондация за надарени деца „Надеждата на Пазарджик“ връчи публично финансовите стимули на първите 9 талантливи деца, чиито заявления бяха подадени през декември 2016 година. Отличените за миналата година деца и средношколци бяха оповестени от председателят на УС на фондацията Иван Неделчев. Въпреки че, обявиха награден фонд от 10 000 лв. Предприемачите решиха да се разделят само с три хиляди лева. На толкова са оценени резултатите постигнати през изминалата година от кандидатствалите за финансов стимул. Но, дори и така инициативата е похвална, коментираха родители на отличени деца.

Стипендия от 500 лева получи двукратният републикански шампион по триатлон Христо Георгиев, любимката на всички ни Дара Стоянова е премирана с 400 лева, заради седемте си златни медала по художествена гимнастика и впечатляващото участие в „България търси талант”.

Стипендия от триста лева получха поп певецът Кристиян Павлов, каратистът Иван Иванов, поетесата Радина Петрова, каратистката Цветелина Иванчева, двукратната участничка в национални олимпиади по немски език Мария Златкова, спортистът с успехи в олимпиада по химия Йордан Гюров и Камелия Поибренска за високи резултати от олимпиадата по немски език и участие в проекта „Стъпала на знанието”.

Фондацията ще продължи да подпомага деца и младежи на възраст от седем до двадесет и пет години, които са жители на община Пазарджик. За да получат средства те трябва да са отличени на регионални и национални състезания, класирани за международни конкурси, олимпиади, пленери  и състезания. Кандидатите трябва да имат успех от последния учебен срок/ семестър не по-малък от много добър 5.00. Това е едно от най-важните условия, заяви Иван Неделчев.

Еднократната финансова помощ за година във връзка с участие в определена творческа проява е в размер на :

индивидуална – до 500 /петстотин/ лева и колективна – до 2000 /две хиляди/ лева.

Учащите се губят правото на подпомагане, когато прекъснат учебната година или отпаднат от редовно обучение.

Документи за кандидатстване:

1. Мотивационно заявление.

2.Документ/ оригинал или заверено копие/, удостоверяващ възрастта на кандидата.

3. Документ/ оригинал или заверено копие/ на български език, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидата учи, както и неговия успех, съгласно критериите.

4. Копия от сертификати, грамоти или други отличия за участие в регионални, национални и международни конкурси, олимпиади, пленери и състезания през последната година преди кандидатстване.

Изброените документи трябва да бъдат изпратени на schpr@abv.bg.

Те ще бъдат разгледани от Управителния съвет на Сдружението и в седемдневен срок кандидатсващото лице или група ще получат отговор.

Целта е да се насърчават младите хора от общината и града, да постигат все по-големи успехи на национално и международно равнище. Ще бъдат стимулирани деца и младежи с доказани таланти и успехи в областта на науката и културата.