От 14:00 часа, утре, в сградата на Община Пазарджик, в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на проекта на Наредбата за организация на движението на територията на общината и постъпилите по нея предложения.

Още на 21.12.2016 г. на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик.

В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица можеха да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик.