В 10.00 часа, утре на официална церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще представи структурата, състава и приоритетите на бъдещото служебно правителство. Със свой указ президентът Румен Радев назначава от 27 януари 2017 г. служебно правителство на Република България. Служебното правителство е в следния състав:

Премиерът

26Ognyan_Gerdzhikov

Проф. Огнян Герджиков е роден на 19 март 1946 г. в София. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор по право. Специализира във Виенския университет и в Хамбургския институт „Макс Планк“.

Професор по гражданско и търговско право в СУ „Св. Климент Охридски“.

Автор на десетки учебници, монографии, студии и статии на български, руски, немски и английски език в областта на гражданското, търговското и дружественото право. На 5 юли 2001 г. е избран за председател на 39-то Народно събрание.

Избиран е два пъти за народен представител от листата на НДСВ. Председател на Парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията в 40-то Народно събрание. Председател е на Арбитражния съд при Българската стопанска камара. Носител е на орден „Стара планина“.

Д-р Илко Семерджиев – служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването

Д-р Илко Семерджиев е роден през 1959 г. в гр. Гоце Делчев.
От 2001 г. насам е учредител, председател и почетен председател на УС на Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване (МИЗЗО).
През 2003 г. учредява и в продължение на 10 години е ръководител на доброволен фонд за здравно осигуряване „ДОМ-Здраве“ АД.
От 1999 до 2001 г. е министър на здравеопазването.
През 1999 г. създава Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и става неин първи директор.
От 1997 до 1999 г. е член на Надзорния съвет на Национален осигурителен институт.
През 1993 г. е зам.-министър на здравеопазването в правителството на проф. Беров с ресор Здравна политика и здравна реформа. Със същия ресор е зам.-министър и в правителствата на Стефан Софиянски, и Иван Костов през 1997 – 1998 г.
От 1990 до 1993 г. е директор на XXI поликлиника с ФРП и стационар.
Учредител е на Българския лекарски съюз през 1989 г. и три мандата e член на управителния му съвет, през два от които е зам.-председател на БЛС.
Завършва магистратура по здравен мениджмънт във факултета по „Стопанско управление“ на Държавен университет „Проф.  д-р  Асен Златаров”, Бургас, през 2002 г.
Завършва бакалавърска степен по мениджмънт през 1991 г. Продължава специализацията и квалификацията си в областта на фирменото управление, здравния мениджмънт, общественото здравеопазване, управлението на здравното и социалното осигуряване в САЩ,  Германия, Великобритания, Франция, Ирландия и др.
Завършва средното си образование в Политехническа гимназия „Яне Сандански” в гр. Гоце Делчев през 1977 г. Придобива магистърска степен по стоматология в Медицинска академия – Стоматологичен факултет, гр. София през 1984 г. и специалност „Обща стоматология“ през 1989 г.

 Стефан Янев – служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната

Роден е на 1 март 1960 г. в с. Поповица, Пловдивска област.

Бил е директор на дирекциите „Отбранителна политика” и „Политика за сигурност и отбрана” на Министерството на отбраната, както и аташе по отбраната в Посолството на Република България във Вашингтон, САЩ.

Измежду постовете, които е заемал след 2003 г., са началник на отдел „Отбранителна политика и анализи” в Дирекция „Отбранителна политика“ в МО и началник департамент „Трансформации” в Центъра на НАТО за борба с тероризма, Анкара, Турция.

От 1998 г. до 2000 г. работи като офицер за анализ в Департамента по планиране и програмиране на Групата за координиране на ПЗМ, гр. Монс, Белгия, след което е назначен за  старши помощник-началник в отдел “Стратегии и доктрини” в Управление “Планиране на отбраната и въоръжените сили”.

През 1996 г. става експерт в Дирекция „Международно сътрудничество” на Министерството на отбраната.

Завършва Висшето народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) „Г. Димитров“ в гр. Шумен през 1983 г. Продължава образованието си във Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София и Националния военен колеж към Националния военен университет във Вашингтон, САЩ.

Владее английски, немски и руски език. Женен, с две деца.

Малина Крумова – служебен заместник министър-председател по европейските фондове

Малина Крумова е родена през 1976 г.
През 1998 г. завършва Американския университет, Благоевград със специалност политология и международни отношения.
Притежава магистърска степен от съвместна програма на Университета в Болоня и Университета в Сараево по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа”.
От 1998 година се занима с управление на проекти и програми.
През 2007 г. постъпва в Министерство на околната среда и водите като експерт в Управляващия орган на ОПОС, а от 2009 г. е директор на дирекцията и ръководител на оперативната програма.
В периода март-май 2013 г. е заместник-министър на околната среда и водите.
От ноември 2014 г. е в Администрацията на Министерски съвет и се занимава с координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участва в групата на високо равнище, сформирана от Европейската Комисия за опростяване на Кохезионната политика.

Деница Златева – служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС-2018

Деница Златева е родена през 1975 г. в гр. София.
От 2013 до 2014 г. е постоянен представител в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и член на Комисията по политически въпроси в ПАСЕ.
Била е председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските средства и член на Комисията по външна политика.
През 2013 година е избрана за народен представител в 42-то Народно събрание и секретар на парламентарната група на „Коалиция за България“.
От 2010 до 2013 г. е сътрудник на Ивайло Калфин, член на Европейския парламент.
От 2008 до 2009  г. е съветник на заместник – министър председателя по управление на средствата от Европейския съюз и отговаря за изпълнението на предприсъединителната програма „ИСПА” и Оперативна програма „Околна среда”.
В периода 1995 – 2008 г. заема различни управленски длъжности в частния сектор.
Завършва 91-ва Немска езикова гимназия в гр. София. Висшето си образование завършва в Стопанската академия „Д.А.Ценов”, гр. Свищов, със специалност „Икономика на индустрията”. Има специализации в областта на външната политика, управлението на средствата от Кохезионния фонд  и Европейския фонд за регионално развитие, както и в областта на корпоративното управление.
От 2009 г. до 2017 година е международен секретар на БСП.

Пламен Узунов – служебен министър на вътрешните работи

Пламен Узунов е роден през 1972 г. в гр. Пловдив.

През 1990 г. завършва средното си образование в Националната търговска гимназия в  гр. Пловдив. Придобива бакалавърска степен по специалност „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред“ в Академията на МВР в София.

През 2003 г. завършва магистърска степен по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

По-късно специализира в ILEA в Будапеща и в Академията на МВР.

От 1993 г. до 2015 г. работи в структурите на МВР Пловдив.  Напуска МВР по собствено желание с последна длъжност „Директор I степен“ и последно звание „Старши комисар от МВР“, генерал- майор от резерва.

От 2015 г. насам е хоноруван преподавател „Криминалистика“ и „Оперативно-издирвателна дейност“ във Висшия университет по сигурност и икономика в Пловдив.

Член е на Международната полицейска асоциация.

Кирил Ананиев – служебен министър на финансите

Кирил Ананиев е роден през 1955 г. в София.
От 2014 г. е заместник-министър в Министерството на финансите.
Бил е също секретар по финансова политика в Администрацията на президента на Република България (2009-2011 г.) и съветник към политическия кабинет на министър-председателя (2013-2014 г.).
Преминава през всички експертни длъжности, за да достигне до началник на Главно управление „Държавни разходи“ и заместник-министър на финансите при три последователни правителства в периода 1998-2009 г.
Кирил Ананиев започва работа в Министерството на финансите през 1980 г.
Завършва специалност „Финанси и кредит“ във Висшия икономически институт в София през 1980 г. Специализира в областта на финансирането и социално-културните разходи в УНСС и в областта на реформите в здравеопазването в Чикаго, САЩ.
Владее руски и френски език.

Гълъб Донев – служебен министър на труда и социалната политика

Гълъб Донев е роден през 1967 г. в София.

Завършва 35-та Руска езикова гимназия в София. Придобива магистърска степен по финанси в УНСС и по право в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Специализира Бизнес и мениджмънт в УНСС.

От 2005 до 2006 г. е и.д. главен секретар на Министерството на труда и социалната политика. От 2007 до 2009 г. е член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. През 2008 г. става председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж.

От 2001 до 2007 г. Гълъб Донев е директор на дирекция “Условия на труд и управление при кризи” в Министерството на труда и социалната политика.

От 2007 до 2009 г. е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, а през 2009 г. става зам.-председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика. Сред длъжностите, които заема след това са зам.-директор на дирекция „Административно и информационно обслужване“ на  и зам.-директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Министерството на отбраната.

Спас Попниколов – служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

Спас Попниколов е роден през 1969 г.

От 2008 до 2017 е учредител и ръководител на инженерно – консултантска фирма, която предоставя инженерни услуги в инфраструктурното строителство.

От 2003 до 2007 г. работи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството като Държавен експерт в Дирекция “Благоустройство, инженерна инфраструктура и ландшафт” и в Звеното за Изпълнение на Проекти по програма ФАР.

В периода от 1997 до 2003 г.  заема длъжности на управител, ръководител строителство и ръководител обекти в частния сектор.

Получава висшето си образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия през 1997г. с придобита специалност Строителен инженер по Транспортно строителство.

Говори английски и руски език.

Николай Денков – служебен министър на образованието и науката

 

Заместник министър на образованието и науката с ресори висше образование и европейски структурни фондове (2014-2016 г.).

Носител на голямата награда „Питагор“ на МОН (2010 г.), на почетния знак със синя лента на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2013 г.) и на голямата награда на СУ „Св. Кл. Охридски (2016 г.) за високи научни постижения.

Автор е на над 130 научни публикации с голям международен отзвук в специализираната научна литература. Ръководил е над 40 международни научни и научно-приложни проекти с външно финансиране.

Специализирал е в Япония и в Швеция и е работил като водещ учен в изследователски институти на фирмите Unilever (САЩ) и Rhone-Poluenc (Франция).

През 1993 г. защитава докторска дисертация, от 1997 г. е доцент, а от 2008 г. е професор по физикохимия в СУ „Св. Кл. Охридски“. Доктор на химическите науки (2007 г.) и ръководител на катедра Инженерна химия (2008-2015).

През 1980 г. завършва Националната природо-математическа гимназия в София. През 1987 г. се дипломира като магистър в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Владее английски и руски езици. Семеен, има две деца.

От 2012 г. е член на работните групи за подготовка на Споразумението за партньорство с Европейската комисия и за подготовка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Владее английски и руски език.

Ради Найденов – служебен министър на външните работи

Ради Найденов е роден през 1962 г. в гр. София.

От 2012 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия.

От 2005 до 2012 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Австрия.

През 2001 г. е заместник-министър в Министерството на отбраната. Бил е началник на Кабинета на министър-председателя от 2002 г. до 2005 г. и постоянен секретар на МВнР 2001-2012 г.

От 1992 г. е служител на МВнР, назначен след конкурс за млади дипломати.

През 1989 г. придобива образователна степен магистър по „Международни отношения“ в Университета за национално и световно стопанство. Специализира в програми на министерствата на външните работи на ФР Германия, Френската република, САЩ и др.

Завършва средното си образование в – 91-ва Гимназия с преподаване на немски език през 1981 г.

Говори немски, английски и руски език.

Семеен. Има едно дете.

Мария Павлова – служебен министър на правосъдието

Мария Павлова е родена през 1971 г. в гр. Пловдив.

Завършва средното си образование в ЕСПУ „Светлозар Попов“ – гр. Пловдив през 1990 г.

През 1996 г. завършва магистърска степен по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От 1998 до 2006 г. следовател в Столична следствена служба. От 2006 до 2012 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура.

От 2012 г. е следовател в Националната следствена служба.

През 2016 г. е избрана от Общото събрание на следователите в Национална следствена служба за член на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС.

Омъжена. Има едно дете.

Рашко Младенов – служебен министър на културата

Рашко Младенов е роден през 1947 г. в гр. София.

Завършва Музикалното училище „Любомир Пипков” в София със специалност пиано през 1966 г.

През 1972 г. завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ.

До 1990 г. играе в Драматичен театър Сава Огнянов в Русе и в Драматичен театър София.

През 1990 г. създава Театър „Ателие 313“.

Бил е директор на театрите Държавен Сатиричен театър „Алеко Константинов”, ДТ „Сава Огнянов” Русе и ДТ Благоевград.

Има 25 роли в киното, 14 режисирани постановки и е създал музика за 23 спектакъла.

Ирина Костова – служебен министър на околната среда и водите

Доц. Ирина Костова е родена през 1959 г.

През 1982 г. се дипломира като строителен инженер по водоснабдяване и канализация във Висшия институт по архитектура и строителство, а през 1988 г. защитава докторска степен.

През 1997 г. специализира в Центъра за изследване на водите VITUKI, Будапеща, Унгария.

Членува в различни професионални организации:

Член на Управителния съвет на Българската асоциация по водите;

Член на Висшия консултативен съвет по водите към Министерството на околната среда и водите;

Член на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

Понастоящем е доцент в катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ в Хидротехническия факултет към Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия.

Декан е на Хидротехническия факултет към Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия.

Говори английски и руски език.

Омъжена, с две деца.

Проф. д-р Христо Бозуков – служебен министър на земеделието и храните

Професор д-р Христо Бозуков е роден на 14 януари 1960 г.

Завършва висшето си образование през 1985 г. в Аграрния университет в Пловдив със  специалност „Инженер-агроном по защита на растенията и почвата” и специализация – „Растителнозащитни технологии при полските култури”.

От 1985 г. е стажант-агроном в Института по тютюна и тютюневите изделия – Пловдив, а от 1986 год. след спечелен конкурс е назначен за  научен сътрудник III ст. по растителна защита. От 1989 г. е научен сътрудник II ст., а от 1993 г. – научен сътрудник I ст.

През 1999  г. защитава научна и образователна степен „доктор по фитопатология”, а от 2003 г. – му е присъдено от ВАК научно звание „Старши научен сътрудник втора степен“ (доцент) по научна специалност „Растителна защита“. От 19 ноември 2014 г. е  назначен на академичната длъжност „професор“.

От 2002 г. насам е бил назначаван на  длъжностите ръководител отдел „Агротехника и растителна защита”, главен секретар, председател на Научния съвет и директор в Институт по тютюна и тютюневите изделия, Пловдив.

От 2013 до 2015 г. е председател на Селскостопанската академия в София.

Председател e на Управителния съвет на ФНТССЗ-Пловдив, член на УС на ФНТССЗ-София и член на Съюза на учените в България.

Христо Алексиев – Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Христо Алексиев е роден през 1980 г.
До момента на назначаването си на поста на служебен министър Христо Алексиев е заместник-генерален директор и председател на Управителния съвет на ДП Национална Компания Железопътна Инфраструктура.
Член е на Управителния съвет на Международен товарен транспортен коридор 7 и Приоритетен проект 22 на Европейската комисия.
От 2011 г. насам е отговорен за  финансирането и управлението на едни от най-мащабните инвестиционни инфраструктурни проекти в сферата на транспорта реализирани с финансиране от ЕС.
От 2007 до 2010 г. е последователно заместник-генерален директор и съветник на Управителния съвет на ДП Национална Компания Железопътна инфраструктура.
От 2005 до 2007 г. заема длъжността Експерт към кабинета на Министъра на транспорта.
От 2002 до 2005 г. работи в неправителствения сектор. Ръководител е на проекти в сферата на местното самоуправление и е координатор на информационния център ЕВРОДЕСК.
Придобива бакалавърска степен по Политология през 2004 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и магистърска степен по Международни икономически отношения – Управление на международни проекти през 2008 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).  Притежава и редица международни сертификати свързани с управлението на транспортни инфраструктурни проекти.
Семеен с три деца.

Теодор Седларски – служебен министър на икономиката

Теодор Седларски е роден през 1978 г. в  гр. Бургас.

Завършва средното си образование през 1997 г. в Немската езикова гимназия „Гьоте“ в Бургас.

Учи Бизнес администрация във Виенския икономически университет от 1998 до 1999 г., завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със степен бакалавър по Стопанско управление през 2002 г. и магистър по Бизнес администрация/Организационно развитие през 2004 г.. През 2010 г. придобива научна степен Доктор по икономика с дисертация в областта на новата институционална икономика.

През 2008 г. специализира нова институционална икономика във Виенския икономически университет със Стипендия „Ернст Мах“ за млади учени на австрийското министерство за наука и изследвания, а през 2009 г. реализира научна специализация в рамките на докторантска програма „Организация и култура“  в Университета за икономически, правни и социални науки в Санкт Гален със стипендия на швейцарското правителство.

От 2005 г. е щатен преподавател в катедра „Икономика“ на Стопанския  факултет на Софийския университет. Доцент е 2011 г. Води лекции по „Институционална икономика“, „Икономика на публичния сектор“, „Икономически теории“, „Икономика на труда“, „Макроикономика“; „Микроикономика“.

Ръководи Центъра за икономически теории и стопански политики (ЦИТСП) и е съпредседател на Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ „Св. Климент Охридски.

Академичен директор е на асоциирания с Харвард Център за икономическо развитие и конкурентоспособност  към СУ „Св. Климент Охридски.

От 2015 г. заема длъжността Декан на Стопанския факултет на Софийския университет.

Николай Павлов – служебен министър на енергетиката

Николай Павлов е роден през 1975г. в гр. Димитровград.

От началото на 2016г. е изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД.

Има дългогодишен опит в банковия сектор в областта на финансовата отчетност.

Последователно е заемал длъжностите финансов директор  и член на Управителния съвет на „Национална електрическа компания“ ЕАД, член на Съвета на директорите на „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД и Надзорния съвет на ХЕК Горна Арда, финансов директор на „Булгаргаз“ ЕАД.

Магистър е по „Финанси“ и „Международни икономически отношения“ в Университета за национално и световно стопанство.

Говори английски език.

Женен, с едно дете.

Стела Балтова – служебен министър на туризма