Министерството на околната среда и водите е одобрило проекта на Община Септември за реконструкция на минералния водопровод в село Варвара и Ветрен дол. Това става ясно от изказване днес на ресорният министър в оставка Ивелина Василева. Детската градина в село Ветрен дол ще бъде една от облагодетелстваните от този проект. С него ще се подсигури през зимата безплатно отопление, както на детската градина така и на училището във Ветрен дол.

През тази година ще продължи да действа и националната инвестиционна програма на МОСВ „Минерални води“. Одобрени са проектите на 9 общини, кандидатствали по пилотната схема – Разлог, Полски Тръмбеш, Велинград, Бургас, Сапарева баня, Септември, Панагюрище,Минерални бани и Берковица, съобщи министър Василева. Те ще изпълняват проекти за реконструкция на съществуващи и изграждане на нови водопроводи, помпени станции, събирателни резервоари, изграждане на санитарно-охранителни зони. Общинските идеи са за развитие на обекти за спорт, отдих, лечение и рехабилитация, изграждане на басейни, атракциони и отопление на сгради, като се оползотворява ресурсът от минерални води на тяхна територия.

Общата стойност на 9-те проекта е 5, 85 млн. лв. Чрез МОСВ и НДЕФ се осигурява безвъзмездно финансиране за половината от стойността на проектите. Останалите 50 процента общините трябва да осигурят чрез собствени или заемни средства. При ползването на кредит НДЕФ покрива лихвите по него.

До този момент 63 находища на минерални води изключителна държавна собственост са предоставени за 25-годишно управление на 42 общини. „Има още 9 находища, които са на разположение и ако общините имат желание, могат да заявят желанието си да ги стопанисват, а впоследствие да се ползват от програмата на МОСВ“, отбеляза министър Василева.