В изпълнение на проект по Националната програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“, община Септември достави на ОДЗ „Червена шапчица” комплект на мултимедиен проектор и интерактивна дъска със съответните им аксесоари.

Новата придобивка беше получена от педагозите на детското заведение в присъствието на зам.-кметът Даниела Малешкова. С нея в ОДЗ „Червена шапчица” ще имат възможността да разгърнат своя потенциал чрез представянето на мултимедийни уроци включващи иновативните методи на преподаване в педагогическата практика. Дъската е само едната от частите на т.нар. интерактивна система за презентация, която включва също компютър и мултимедиен проектор.

27септември1

 

Най-общо казано интерактивната дъска действа като компютърен екран, като едновременно с това запазва основната си роля на нея да се пише. С помощта на мултимедийния проектор на нея може да се правят презентации на уроците и учителят да води бележи или да маркира отделни теми и пасажи по екрана. Основните предимства на интерактивните дъски според специалистите е, че подобен род иновативно обучение увеличава посещаемостта и ангажира самите деца в по-активното усвояване на преподавания материал.

Интерактивните дъски могат да се използват навсякъде, където се провеждат срещи, презентации и обучения. На външен вид въпросните устройства наподобяват стандартните бели дъски и прожекторните екрани, които в бизнес средите се използват за работа с чертежи, диаграми и пр. цифрови проекти. За разлика от тях обаче повърхността на интерактивните дъски е чувствителен на допир екран, върху който чрез докосване може да се манипулира с обекти така, както това се извършва с помощта на компютърна мишка върху дисплея на компютъра.

Върху дъската например може да се отварят папки, да се преместват обекти от едно на друго място и да се рисуват линии, символи, овали, “подчертавки” и др. Днешното събитие съвпадна с входирането на голям проект по програмата „Красива България“ . Той е за основен ремонт, с изцяло нови съоръжения за игра, в дворното пространство на ОДЗ „Червена шапчица”.