С 11 по-малко са регистрираните общо суицидни опити в Пазарджишка област през 2016г. /72/, в сравнение с предходната 2015г. /83/. Най-възрастната самоубийца е била на 92 години, за щастие опитът и се окзал несполучлив. През 2016 г. са направени 72 опита за самоубийство в област Пазарджик

При реализираните самоубийства: мъжете заемат 77,5%, жените – 22,5%.

Най-често реализирани самоубийства извършват самотни мъже, пенсионери, над 60 г., с тежки заболявания, живеещи в села в областта.

Водеща възрастова група при нереализираните самоубийства е до 18 г. – 34,4%. Разпределени по пол, в тази възрастова група са регистрирани опити само при жените.

Най-възрастният суицидант е 92- годишна жена.

Анализът на данните за извършените суицидни опити през миналата година показва, че през 2016 г. са регистрирани най-много успешни опита за самоубийство от 2004 г. досега, и съответно най-малко нереализирани самоубийства. Наблюдава се една вътрешна динамика между съотношението реализирани – нереализирани опити. За първи път в 13-годишната проследяемост на суицидните опити в област Пазарджик броят на реализираните самоубийства е по-голям от броя на нереализираните опити.

Най-често опити за самоубийство според анкетните карти, са извършили хора със средно и начално образование, следват тези с основно.  С висше образование са регистрирани 4,4% от суицидантите; със същите проценти са с полувисше и без образование.

Най-много опити за самоубийство са извършени във времевите интервали от 18 ч. до 24 ч. и от 12 до  18 ч., като най-голям е броят на опитите през месец септември.

Основните причини, които карат хората да сложат край на живота си са: тежко заболяване, психотични мотиви, конфликт с родители, скандал между съпрузи, конфликт с деца,  раздяла с любим човек,  несподелена любов, конфликт със съученици,  самота.

****

РЗИ Пазарджик изготвя годишен анализ на самоубийствата в областта на база обработени суицидни карти, подадени в дирекция „Медицински дейности“.