Работни места за специалисти с висше образование:

1 организатор производство
1 технолог, специалност”машинен инженер”
1 технолог, специалност”електроинженер”
1 психолог
1 педагог
1 социален работник
1 рехабилитатор
1 оператор, въвеждане на данни
1 зооинженер
1 мениджър, офис
1 учител по немски език
1 начален учител
1 медицинска сестра
Лекторски часове:
1 учител”Фризьорство” /223ч./
1 лектор по технология на облеклото по текстил

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1 регионален мениджър, администратор финансова институция
5 агент, директни продажби
1 счетоводител ТРЗ
1 счетоводител, оперативен
1 счетоводител /2часа/
1 технически сътрудник
3 продавач-консултант
3 продавач-консултант на гастрономна витрина
1 продавач, павилион
4 касиер
1 обслужващ, погребално бюро
2 сервитьор
2 гладач ютия
33 шивач
2 крояч
2 бродировач
1 въжар
1 настройчик, машини
8 машинен оператор, обработка на камъни
10 монтажник, електронни елементи
3 техник-механик /настройчик/
3 механик
1 организатор производство
1 монтьор, ремонт машини и оборудване
2 шлосер-монтьор
2 ел. техник, промишлени предприятия
4 електротехници, строителен
3 електротехници
1 енергетик
1 шлосер
1 куриер
1 шофьор/куриер
13 шофьор, тежкотоварен автомобил
2 монтажник, мебели
2 манипулант, промишлеността
9 работник, зареждане на рафтове
10 общ работник
2 общ работник, смесено стопанство
8 охранители – инкасова дейност
1 жена за гледане на възрастни хора

Работни места по проект „Нова възможност за младежка заетост“:
1 аниматор /обучение/
1 касиер /обучение/ Пазарджишка Марица