С 37 гласа общинските съветници учредиха безвъзмездно право на ползване на Регионално управление на образованието – гр. Пазарджик върху ползваната и към момента сграда на ул. „Пейо Яворов“ 1 в областния град за още десет години. Решението бе взето на януарската сесия, която се състоя в понеделник.

Сградата е построена през 1962 г., а РУО заема седем канцеларии, зала, фоайе и два броя сервизни помещения, ведно с 1/3 ид. част от общите части на сградата, като на Регионално управление на образованието – Пазарджик са предоставени – 6 помещения от които, 4 офиса и две складови помещения.