Общинският съвет на Български червен кръст Лесичово, чрез ОС на БЧК – Пазарджик подпомогна с хранителни продукти по „Оперативна програма храни/ или основно материално подпомагане – фонд за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица“ на Европейският съюз 507 крайно нуждаещи се жители на община Лесичово, съобщиха от Информационен център Калугерово.

Предоставените индивидуално пакети включваха 10 /десет/ броя хранителни продукти с общо количество 38,5 кг. на човек.
Общо за цялата община размера на помощта бе около 20 тона.
Ръководството на Общинският съвет на БЧК Лесичово с председател Кирил Гелеменов, благодари на кметовете на населените места и всички доброволци участвали в раздаването на продуктите за създадената перфектна организация, в резултат на което всички нуждаещи се получиха продуктите в определените срокове.