Четвърти февруари е обявен от Световната здравна организация за Световен ден за борба с рака, съобщиха от РЗИ – Пазарджик. От рак може да заболее всеки човек – млад, стар, богат и беден, мъже, жени, деца. Болестта представлява голяма икономическа и емоционална тежест за пациентите и техните семейства, както за обществото като цяло. По данни на Националния център по обществено здраве и анализи, през 2015 г. в България регистрираните злокачествени образувания са 3961.5 на 100 000 души, от тях новооткрити 447.2.

Най-разпространен е ракът на млечната жлеза – 1385.6 на 100 000 жени и на женските полови органи – 1159.9 на 100 000 жени. Следва меланом и злокачествени новообразувания на кожата – 836.8 на 100 000 души, на храносмилателните органи – 581.2 на 100 000 души.

В бласт Пазарджик през 2015г. злокачествените новообразувания са втората по относителен дял причина за смърт – 16% от всички смъртни случаи. Повече от 30% от всички смъртни случаи от рак могат да се предотвратят със здравословен начин на живот и имунизации против инфекциите, които могат да го предизвикат, като човешкия папилома вирус и др. В целите за борба с глобалната епидемия на рака и неинфекциозните заболявания е необходимо да се създаде база за наблюдение на тенденциите и оценка на прогреса, достигнат в страните в борбата с епидемията.

Със свое решение от 4 януари 2017 г. Министерският съвет одобри продължаване на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка за периода от 2017 до 2020 г.

По данни на Националния център за обществено здраве и анализи, през 2015 г. регистрираните жени с рак на маточната шийка в страната са 412,1 на 100 000 жени, в сравнение с 401,9 на 100 000 жени през 2014 г. Правилният път за намаляване както на заболеваемостта, така и на смъртността от рак на маточната шийка е прилагането на Национална програма за профилактика на рака на маточната шийка. Профилактичните HPV ваксини са най-новото постижение на съвременната медицина в контрола на раковите заболявания чрез средствата на ваксинопрофилактика.