Със свое решение, Централната избирателна комисия определи състава на Районната избирателна комисия – Пазарджик. Това се наложи след като местните представители на парламентарно представените партии, не успяха да се споразумеят помежду си на организираната от областния управител Гинче Караминова сбирка.

ЦИК определи следното разпределение:
Председател е Йордан Кирилов Кожухаров /ГЕРБ/. Заместник председатели са Крум Иванов Иванов и Емилия Петрова Лазарова. Секретар е Васвие Байрамалиева Мехмедова /ДПС/и членове: Георги Лазаров Добрев, Сашо Асенов Гешев, Янчо Николов Дрянов, Йордан Стефанов Димитров, Атанаска Стоичкова Гочева, Али Мехмедов Чешмеджиев, Стойко Николов Власев, Петър Петров Белчев и Ивайла Николаева Георгиева.