На 6-ти февруари Православната църква почита паметта на свети равноапостол Фотий, патриарх Цариградски Той е покровител на всички, чиито имена съдържат светлина или неин символ в името си. На днешният ден трябва да почерпят носещите имената Пламен, Пламена, Огнян, Светослав, Светлин, Светльо, Светла, Светослав и Светослава.

Свети Фотий се родил в Цариград около 820 г. в богат и знатен род. Баща му се казвал Сергий, а майка му – Ирина, чийто брат бил женен за сестрата на византийската императрица Теодора. Фотий получил най-доброто образование на своето време и бил най-ученият представител на тогавашна Византия. Той бил преподавател в знаменитата Магнурска школа в Цариград, където се учел славянският равноапостол Константин – Кирил Филосов и малко по-късно българският цар Симеон Велики. Фотий заемал високи служби в държавата, но най-много обичал да се занимава с науките.

Заради изключителните си дарования и високото си образование той бил поставен през 858 г. за цариградски патриарх. Патриарх Фотий насърчил Константин Философ да стане християнски мисионер на славяните. Той написал до българския цар Борис І обширно послание върху християнската вяра и живот. Борил се против изопачаванията на християнството и често влизал в разногласие с византийските императори. В зависимост от курса на тяхната политика той бил свалян и пак възстановяван на патриаршеския престол, докато най-после умира в заточение на 6 февруари 891 година. Свети Фотий оставил богато книжовно наследство, благодарение на което узнаваме за съчинения на древни свети отци.