Четвъртата национална среща на общинските експерти по образование ще се проведе от 8 до 10 февруари 2017 г. в Пазарджик. Събитието се организира от НСОРБ в партньорство с Община Пазарджик, която се кандидатира и бе избрана за град-домакин на една от най-значимите прояви на Националното сдружение на общините в Република България. Срещата ще бъде официално открита от кмета на община Пазарджик  Тодор Попов в 15,30 ч в сряда в зала “Маестро Георги Атанасов”.

Целта на събитието е в широк кръг заинтересовани страни, в конструктивен диалог, да обсъдят най-ефективните практически мерки и действия, които могат да бъдат предприети за провеждането на интегрирана политика по отношение развитието на образованието, личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България.

Традиционно в нея, освен общинските експерти по образование, председателите и членовете на комисиите по образование в Общинските съвети, участие вземат представители на МОН, в това число и на УО на ОПНОИР, на неправителствения сектор и бизнеса.

Водеща тема на националната среща ще бъде практическото прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование и предвидените в него правомощия и отговорности на общините. Мащабът на предвидените реформи поражда много въпроси, а очакванията са голяма част от тях да бъдат изяснени в дискусиите по време на форума.

Предвижда се в програмата да бъде поставен акцент и върху:

  • мерките за постигане на по-пълен обхват на децата в задължителна училищна възраст;
  • възможностите за повишаване качеството на професионалното образование;
  • преструктурирането на мрежата и финансирането на общинското образование през 2017 г.

В паралелните сесии на срещата ще бъдат дискутирани и други теми, касаещи общинските отговорности в образователния процес. Представянето на добри практики от образователни  обекти на Община Пазарджик ще бъде съчетано с работни групи и дискусии по актуални и ключови за образованието теми.

 

Повече информация в страницата на събитието в сайта на НСОРБ – Актив http://obrazovanie.namrb-activ.org/