Почина големият български философ Цветан Тодоров. Информацията бе оповестена от френските медии, които тъгуват по загубата на 77-годишния българин, чиято кончина настъпи днес в Париж. Цветан Тодоров се смята за един от най-важните интелектуалци на съвремието ни.

По време на кариерата си Тодоров изследва предимно другостта на различните култури, разглежда проблема „Ние и другите“, споровете на хуманистите в Европа от епохата на откриването на Новия свят и процесът на колонизация. Въпросът за собствената и чуждата култура застава в основата на антропологичните дискурси в Европа.

Неговият анализ на значимостта и самоопределянето има голямо значение за антропологията и социологията. Тодоров, за разлика от Макиавели и Хобс, не вижда в общността зъл по своята същност организъм, с който човек се обвързва само поради своята немощ. Напротив, за него общността е неизбежност, продиктувана от нуждата за признанието на човека, вкоренена в неговата психика.