Кметът на Пазарджик Тодор Попов поздрави участниците и даде старт на Четвъртата национална среща на общинските експерти по образование днес. Тя щепродължи до петък в областния град. Събитието се организира от НСОРБ в партньорство с Община Пазарджик, която се кандидатира и бе избрана за град-домакин на една от най-значимите прояви на Националното сдружение на общините в Република България.

08тодор2

Срещата започна в следобедните часве на деня в зала „Маестро Георги Атанасов“, а преди началото на същинската си работа експертите бяха поздравени и с изпълненията на талантливи пазарджишки деца и пианистът – лауреат на множество национални и международни конкурси Емануил Иванов.

08тодор1

Целта на събитието е в широк кръг заинтересовани страни, в конструктивен диалог, да обсъдят най-ефективните практически мерки и действия, които могат да бъдат предприети за провеждането на интегрирана политика по отношение развитието на образованието, личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България.

08тодор3

Традиционно в нея, освен общинските експерти по образование, председателите и членовете на комисиите по образование в Общинските съвети, участие вземат представители на МОН, в това число и на УО на ОПНОИР, на неправителствения сектор и бизнеса.

Водеща тема на националната среща ще бъде практическото прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование и предвидените в него правомощия и отговорности на общините. Мащабът на предвидените реформи поражда много въпроси, а очакванията са голяма част от тях да бъдат изяснени в дискусиите по време на форума.

В паралелните сесии на срещата ще бъдат дискутирани и други теми, касаещи общинските отговорности в образователния процес. Представянето на добри практики от образователни  обекти на Община Пазарджик ще бъде съчетано с работни групи и дискусии по актуални и ключови за образованието теми.

Повече информация в страницата на събитието в сайта на НСОРБ – Актив http://obrazovanie.namrb-activ.org/