През четвъртото тримесечие на 2016 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 54 жилищни сгради със 124 жилища в тях и с 19 921 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 71 други сгради със 131 994 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 12.5%, жилищата в тях с 90.8%, а общата им застроена площ – със 75.7%.

Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 11.3%, а разгънатата застроена площ се увеличава с над четири пъти.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 38.5%, броят на жилищата в тях – с 65.3%, а разгънатата им застроена площ е повече с 56.8%. Броят на разрешителни за строеж, издадени на други сгради, намалява с 1.4 %, но съответната им РЗП нараства с 268.2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 200, Пловдив – 163, Варна – 133, и Бургас – 88. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 974, Варна – 1 191, Пловдив – 756, и Бургас – 306.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 23 жилищни сгради с 58 жилища в тях и със 7 392 кв. м обща застроена площ, и на 27 други сгради с 11 085 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са с 28.1% по-малко, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 16.0%, а общата им застроена площ намалява с 9.2%. Броят на започнатите други сгради спада с 27.0%, а тяхната обща застроена площ – с 60.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 4.5%, жилищата в тях – с 13.7%, а общата им застроена площ  – с 9.3%. Започнатите други сгради намаляват с 25.0%, а разгънатата им застроена площ се нараства  с 88.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 120 жилищни, 3 административни и 78 други сгради; Бургас – 121 жилищни, 3 административни и 25 други сгради; София (столица) – 113 жилищни, 3 административни и 16 други сгради; Варна – 95 жилищни, 4 административни и 22 други сгради.