В  камерната зала на галерия „Г. Машев “ в Пазарджик вчера бе открита  първата самостоятелна изложба на художничката Светлана Гагова .Авторката беше представена от Стела Христева- секретар на дружеството и директора на художествена галерия „Станислав Доспевски“ – Леон Бабачев, който е неин възпитаник.

Представени са 27 творби – икони , пейзажи и портрети. Интерес представляват иконите на авторката, изпълнени в руската православна традиция, както и графичните й творби  на тема “ Градски дървета“. Природата и нейните обитатели отскоро представлява интерес за авторката и вероятно ще продължим да ги виждаме тепърва в нейните творби.

14гагова 14гагова1 14гагова2